Polityka różnorodności

Informacja w związku z zasadą I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

W spółce ENERGA SA nie została opracowana szczególna polityka różnorodności. Docelowo Energa dołoży starań, aby przygotować i wdrożyć taką politykę, o czym poinformuje interesariuszy. Aktualnie zasada I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 nie ma zastosowania w zakresie opublikowania na stronie internetowej opisu stosowanej przez spółkę polityki różnorodności.