Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk