Informacja o niestosowaniu przez spółkę ENERGA SA niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.