Raport bieżący z 5 stycznia 2016 roku

Informacja o niestosowaniu przez spółkę ENERGA SA niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.