Raport bieżący z 29 kwietnia 2015 roku

Informacja o niezastosowaniu przez spółkę ENERGA SA zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie