Raport bieżący z 28 marca 2013 roku

Emisja obligacji ENERGA SA w ramach Grupy Kapitałowej ENERGA