Raport bieżący z 28 czerwca 2013 roku

Grupa ENERGA nabywa farmy wiatrowe od DONG Energy A/S w Polsce