Raport bieżący z 24 grudnia 2013 roku

Informacja o niestosowaniu przez spółkę ENERGA SA niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW