Raport bieżący z 23 kwietnia 2013 roku

Wypłata dywidendy