Raport bieżący z 21 czerwca 2013 roku

Grupa ENERGA nabywa od EBOiR 25% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.