Raport bieżący z 20 marca 2013 roku

Emisja euroobligacji przez spółkę ENERGA Finance AB