Raport bieżący z 15 marca 2013 roku

Zamknięcie księgi popytu dla pierwszej emisji w ramach Programu Emisji Euroobligacji.