Raport bieżący z 12 marca 2013 roku

Przyznanie ratingów dla programu emisji euroobligacji przez agencje Moody's i Fitch