Raport bieżący z 10 kwietnia 2013 roku

Emisja obligacji krótkoterminowych ENERGA SA