Raport bieżący z 3 lipca 2013 roku

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu dotyczącego Programu Emisji Obligacji