Raport bieżący z 8 sierpnia 2013 roku

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2013 roku