Raport bieżący z 8 listopada 2013 roku

Aktualizacja „Informacji dodatkowej do rozszerzonego skonsolidowanego raportu GK ENERGA za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 r.”.