Raport bieżący z 31 lipca 2013 roku

Grupa ENERGA nabywa farmy wiatrowe w Polsce od IBERDROLI