Postanowienie KNF zawieszające postępowanie w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Obligacji