Raport bieżący z 28 sierpnia 2013 roku

Postanowienie KNF zawieszające postępowanie w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Obligacji