Raport bieżący z 23 października 2013 roku

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2013 roku