Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu dotyczącego Programu Emisji Obligacji