Raport bieżący z 22 sierpnia 2013 roku

Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu dotyczącego Programu Emisji Obligacji