Raport bieżący z 13 września 2013 roku

Aktualizacja Strategii Grupy ENERGA