Raport bieżący z 11 października 2013 roku

Utrzymanie oceny ratingowej ENERGI SA przez Fitch Ratings