Raport bieżący z 10 października 2013 roku

Emisja obligacji ENERGA SA