Raport bieżący z 10 lipca 2013 roku

Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym