Raport bieżący z 9 lipca 2013 roku

Emisja obligacji Spółki ENERGA SA