Prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 15 listopada 2013 roku