W 2015 roku na badania, rozwój i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych przeznaczyliśmy w sumie 265,2 mln zł.

Energa wdraża innowacyjne projekty – z korzyścią dla Klientów i podnoszące efektywność funkcjonowania Grupy, m.in.:

  • eMobility – w ramach tego projektu zakończono budowę pilotażowej sieci ładowania samochodów elektrycznych
  • Energa Living Lab – testy zarządzania popytem na energię w „żywym laboratorium” 300 gospodarstw domowych z terenu Gdyni
  • Projekt magazynów energii – przeprowadzenie studium wykonalności dla projektu, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Energa jest liderem w obszarze instalacji inteligentnych liczników AMI

  • Inteligentny licznik posiada wbudowany system komunikacji z systemem informatycznym – to zapewnia szereg korzyści klientom oraz operatorom sieci dystrybucyjnych
  • Zainstalowaliśmy już ponad 800 tysięcy liczników, co stanowi ok. 27% wszystkich liczników komunalnych

Energa uruchomiła największą elektrownię słoneczną w Polsce

  • Największa w Polsce farma słoneczna została uruchomiona w Czernikowie koło Torunia, ma moc ok. 4MW i ma powierzchnię kilku boisk do piłki nożnej.
  • Roczna produkcja farmy jest w stanie zasilić ok. 1 600 gospodarstw domowych.
  • Nowa farma fotowoltaiczna koło Torunia o ponad 10 proc. zwiększyła moc zainstalowanych w Polsce instalacji fotowoltaicznych.

Zobacz relację z wideokonferencji dla inwestorów dotyczącej publikacji wyników za 2015 r.

W 2015 r. ENERGA była współorganizatorem akcji „Giełda jest kobietą” i zachęcała przedsiębiorcze panie do udziału w bezpłatnych prowadzonych przez specjalistki rynku kapitałowego. Warsztaty odbyły się w 5 polskich miastach a udział w nich wzięło ponad 400 pań.

Więcej informacji >>