W 2016 roku na badania, rozwój i wdrożenia rozwiązań innowacyjnych przeznaczyliśmy w sumie 189 mln zł

Energa wdraża innowacyjne projekty – z korzyścią dla Klientów i podnoszące efektywność funkcjonowania Grupy, m.in.:

  • eMobility - W ramach projektu wybudowano kolejny terminal szybkiego ładowania, o mocy ok. 50kW
  • Energa Living Lab - testy zarządzania popytem na energię w "żywym laboratorium" 300 gospodarstw domowych z terenu Gdyni
  • Projekt magazynów energii - celem projektu jest zdobycie wiedzy i doświadczenia na temat możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii w celu zwiększenia elastyczności pracy KSE

Energa jest liderem w obszarze instalacji inteligentnych liczników AMI

  • Inteligentny licznik posiada wbudowany system komunikacji z systemem informatycznym - to zapewnia szereg korzyści klientom oraz operatorom sieci dystrybucyjnych
  • Zainstalowaliśmy prawie 40 tysięcy nowych liczników
  • W oparciu o informacje pochodzące z systemu AMI opracowano i przekazywano wytypowanym odbiorcom spersonalizowane raporty i analizy nt. zużycia energii razem z rachunkiem za energię elektryczną. Przeprowadzone analizy potwierdziły skuteczność zastosowanych w projekcie metod.

Energa zakończyła inwestycję w farmę wiatrową Parsówek

  • Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Parsówek
  • Farma wiatrowa posiada 13 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 26 MW
  • Elektrownia wytwarzać będzie ok. 55 GWh energii odnawialnej rocznie

Zobacz relację z wideokonferencji dla inwestorów dotyczącej publikacji wyników za 2016 r.