Dzień inwestora


Mirosław Bieliński – Prezes Zarządu ENERGA SA


Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

Panel dyskusyjny

Wartość spółki - kryteria oceny atrakcyjności inwestycyjnej z perspektywy inwestora indywidualnego


Prezentacja analityczna

Analiza techniczna i fundamentalna - sektor energetyczny okiem giełdowego analityka