Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 05. 11. 2020, 09:00