Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 30. 07. 2020, 07:00