Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 10. 09. 2020, 09:00