Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 10. 06. 2020, 09:00