Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 06. 11. 2019