Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 08. 11. 2018