Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 10.05.2018