Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 10. 05. 2018