Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 10.05.2017