Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 10. 05. 2017