Jednostkowy raport roczny ENERGA SA za 2016 rok - 30.03.2017