Jednostkowy raport roczny ENERGA SA za 2016 rok - 30. 03. 2017