Aktualnościwersja do druku

Przedłużenie okresu wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2009-2012

30 sierpnia 2018

Szanowni Akcjonariusze,

niniejszym informujemy, iż Zarząd ENERGA SA podjął decyzję o kolejnym przedłużeniu okresu dokonywania wypłaty dywidendy z zysku za lata obrotowe 2009 – 2012, do 10 lat od ustalonego dnia wypłaty dywidendy, tj. dla dywidendy z zysku za rok obrotowy:

1)      2009, do dnia 1 września 2020 roku,

2)      2010, do dnia 27 czerwca 2021 roku,

3)      2011, do dnia 20 lipca 2022 roku,

4)      2012, do dnia 3 czerwca 2023 roku.

Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy będzie dokonywana za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. gotówką w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów bądź przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu stosownej dyspozycji.

Wykaz Punktów Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. jest dostępny na stronie internetowej: www.cdmpekao.com.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

1)      w dowolnym Punkcie Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. na terenie kraju,

2)      pod numerami telefonów CDM Pekao S.A.:

-        0 801 140 490 – dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych,

-        +48 (22) 591 24 90 – dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych.