Grupa ENERGA
2020-05-28

Skonsolidowane wyniki finansowe za 2019 rok

List Prezesa Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energi SA w 2019 rok wraz z Oświadczeniami Zarządu

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Energa za 2019 rok

Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

Ocena Rady Nadzorczej Energa SA dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Energa oraz Energa SA  za rok 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej Energa SA dotyczące polityki wyboru audytora oraz w sprawie Komitetu Audytu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa za 2019 rok

Dane finansowe Grupy Energa za 2019 rok

Zapis transmisji internetowej konferencji z prezentacji wyników za 2019 r.


Dodatkowe informacje: