Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 14. 05. 2020, 09:00